Partners

Byggentreprenörer

Snickar Julle
Jörgen Fredriksson
Telefon: 070-722 11 20

Hus & Bryggsnickaren
Joakim Fredriksson
E-post: joakim@husobrygg.se

Andersson & Karlsson
Tommy Karlsson
Telefon:  0705-77 94 01

Smårs Byggservice AB
Kenneth Smårs
Telefon:  0706-63 83 32

Manzang Bygg AB
Telefon: 08-540 211 25
E-post: bygg@manzang.se
www.manzangbygg.se

Husleverantörer

Fiskarhedenvillan
Göran Pettersson
E-post: goran.pettersson@fiskarhedenvillan.se
Telefon: 070-45 45 942

Larsson-Hus AB
Pär Larsson
E-post: perl@larssonhus.se

Kontrollansvariga

Kontrollansvarig: Eneeco Byggteknik AB
Hans Blinck
Telefon:  070-624 86 00
E-post: hans@eneeco.se

Kontrollansvarig: Oscar Nilsson
Telefon:  070-8770923
E-post: oscar@nvab.se

Kontrollansvarig: Sven-Erik Wallin
Telefon:  0730-792042
E-post: wallinkonsult@gmail.com
Adress: Sjögatan 30, 613 33 Oxelösund

Konstruktörer

KE Gruppen AB
Olle Claesson
Telefon:  08-54547909
Mobil: 070-6789056

LOGAL AB
Adress: Ljungmyrsvägen 2, 1 tr, 187 46 TÄBY
Telefon:  08-758 02 00
Hemsida: www.logal.se

Målningsentreprenörer

Måleriteknik AB
Joakim Palmqvist
E-post: joakim.palmqvist@maleriteknik.se

VDB Måleri
Thomas von der Burg
Telefon: 0708-15 51 81

Övriga partners

Mark & Trädgård
Hans Stark
Telefon:  08-758 38 99

Avfuktningsgruppen
Linus Franzén
Telefon: 0707-450100
E-post: kontakt@avfuktningsgruppen.se

Österskärs Hantverk
Plattsättning: Magnus Persson
E-post: 0708995500@home.se

Åkersberga Vedspisar
Lasse Samuelsson
E-post: info@akersbergavedspisar.se

F:a Wallin konsult
Konsult inom mark och anläggning
E-post: wallinkonsult@gmail.com
Telefon: 0730-792042
Adress: Sjögatan 30, 613 33 Oxelösund